Rzeka Bukowa

Rzeka Bukowa - naturalna, dzika, nieuregulowana, jest dopływem Sanu. Płynie południowym obrzeżem Lasów Janowskich na styku Lubelszczyzny i Podkarpacia. Rzeka wypływa z łąk i nieużytków pomiędzy miejscowościami Bukowa, Andrzejówka, Korytków Duży, Korytków Mały oraz leśnych torfowisk wschodniej części Lasów Janowskich, którym zawdzięcza charakterystyczną bursztynową barwę. Wnikliwy obserwator zauważy na brzegach wysięki rudej wody podskórnej a przy niskich stanach wody obecność rudy darniowej w postaci limonitu o wadze brył od 0,1 do kilkudziesięciu kilogramów. 


W swoim przebiegu Bukowa zasilana jest rzekami rzadko posiadającymi źródliska częściej ciekami zależnymi od opadów atmosferycznych. Przez większą cześć sezonu kwiecień – październik, rzeka Bukowa jest przyjazna i bezpieczna dla początkujących kajakarzy, z czystą wodą o niewielkiej głębokości. Poziom wody utrzymuje się w strefie stanów niskich, dla rzeki Bukowa do 65cm. Po kilkudniowych opadach lub intensywnej burzy wzrasta do stanów średnich 66-105cm, a przy kontynuacji opadów osiąga stany wysokie 106-150cm. 


Powyżej 150cm zaczynają się stany ostrzegawcze wykluczające amatorskie pływanie ze względu na prędkość nurtu i pojawiające się w nim drzewa na skutek wypełnienia koryta rzeki.

Na omawianych odcinkach brzegi porastają lasy sosnowe z domieszką brzozy, czeremchy amerykańskiej, dębu, jałowca, kaliny, kruszyny, lipy, świerka, trzmieliny.W miejscach zalewowych, starorzeczach w większych ilościach pojawia się olcha i wierzba. Wiele odcinków posiada naturalną „klimatyzację”, wydajnie pracującą podczas upalnych dni. 


Rzeka Bukowa i jej dopływy to kraina pstrąga i lipienia. W wielu miejscach widoczne ślady obecności bobrów oraz wydr. W sprzyjających okolicznościach można usłyszeć nawołujące dudki, spotkać żerujące sarny, wędrujące dziki, łosie, jelenie, łanie z cętkowanymi cielakami, zrywające się z powierzchni wody kaczki krzyżówki, żerujące na płyciznach biegusy, czatujące na gałęzi zimorodki. 


Warto popłynąć we wczesnych godzinach rannych lub wieczornych na spotkanie ze zwierzyną, która niejednokrotnie przekracza rzekę w niespodziewanych miejscach. Niewielki deszcz zachęca zwierzynę do opuszczenia ostoi i skorzystania z wodopoju lub wyruszenia w poszukiwaniu pokarmu.

Dla doświadczonych kajakarzy.             Wymagają sprawnego operowania wiosłem.


Szewce – Kiszki

  2,5 – 3 godz.

Spływ kajakiem możliwy,  jeżeli poziom wody osiąga minimum 50 – 55cm.


Odcinek rozpoczynamy w miejscowości Szewce przy moście na rzece Rakowa ok. 400m przed ujściem do rzeki Bukowa. Odcinek prowadzi przez nieużytki i nielicznie zagospodarowane łąki i uprawy rolnicze, ale płynąc kajakiem nie odczuwamy otwartego krajobrazu ponieważ brzegi porośnięte są urozmaiconym drzewostanem i krzewami. 


Odcinek ma charakter przeprawowy, lekko zwałkowy, ciasne przesmyki i zakręty, liczne pozostałości konstrukcji mostowych, improwizowane kładki, zaniedbana konstrukcja betonowa, która w zamiarze miała spiętrzać wodę na Duże Stawy w Momotach Górnych, przejścia dzikiej zwierzyny, nisko pochylone nad wodą drzewa, przezroczysta woda z różnorodną roślinnością pływającą kontrastuje z zastoiskami przy bobrzych tamach.  

 Wymagają sprawnego operowania wiosłem.               Dla początkujących kajakarzy.

Kiszki – Momoty Górne

  2,5 – 3 godz.

Spływ kajakiem możliwy,  jeżeli poziom wody osiąga minimum 45 – 50cm.  


Problematyczny jest dostępNa omawianych odcinkach brzegi porastają lasy sosnowe z domieszką brzozy, czeremchy amerykańskiej, dębu, jałowca, kaliny, kruszyny, lipy, świerka, trzmieliny.W miejscach zalewowych, starorzeczach w większych ilościach pojawia się olcha i wierzba. Wiele odcinków posiada naturalną „klimatyzację”, wydajnie pracującą podczas upalnych dni. 


Rzeka Bukowa i jej dopływy to kraina pstrąga i lipienia. W wielu miejscach widoczne ślady obecności bobrów oraz wydr. W sprzyjających okolicznościach można usłyszeć nawołujące dudki, spotkać żerujące sarny, wędrujące dziki, łosie, jelenie, łanie z cętkowanymi cielakami, zrywające się z powierzchni wody kaczki krzyżówki, żerujące na płyciznach biegusy, czatujące na gałęzi zimorodki. Warto popłynąć we wczesnych godzinach rannych lub wieczornych na spotkanie ze zwierzyną, która niejednokrotnie przekracza rzekę w niespodziewanych miejscach. Niewielki deszcz zachęca zwierzynę do opuszczenia ostoi i skorzystania 

z wodopoju lub wyruszenia w poszukiwaniu pokarmu. do wody przez prywatną posesję.


Za Kiszkami  rzeka nabiera nieco szerokości i do końca Momot Górnych ma charakter typowo leśny, zapewnia rekreacyjne tempo spływu jakkolwiek nie uwalnia od precyzyjnego sterowania w zakrętach oraz pomiędzy urozmaiconymi przeszkodami zwalonych kłód w przeróżnych konfiguracjach, mobilizuje do wyszukiwania optymalnego toru i nurtu.


Na wysokości Momot Górnych dopływa rzeka Branew posiadająca źródliska oraz Branewka Górna zbierająca woda z podmokłych łąk wokół Cabanu oraz Lutowidz.  Na trasie most na Gościńcu Krzeszowskim w m. Momoty Górne przy Niebieskiej Trasie Rowerowej prowadzącej przez leśne stawy w kierunku Porytowego Wzgórza miejsca bitwy partyzanckiej z 14 czerwca 1944 roku. Bardzo atrakcyjny odcinek rzeki prowadzi początkowo przez teren porośnięty starodrzewem, jesienią wyścielony opadłymi liśćmi. Nisko zawieszone popołudniowe słońce podkreśla ciepłe jesienne kolory. Pochylone nad wodą drzewa, wpół zanurzone kłody, nieskomplikowane zwałki, pokonywane bez wysiadania kajaka, bystrza z przyspieszającym nurtem i atrakcyjne do przepłynięcia bobrze tamy. 

Dla początkujących kajakarzy.

Momoty Górne – Nalepy

  2,5 – 3 godz.

Spływ kajakiem możliwy,  jeżeli poziom wody osiąga minimum 40 – 45cm.


Start przy moście na drodze powiatowej pomiędzy miejscowościami Momoty Górne i Momoty Dolne. Bardzo urozmaicone krajobrazy, krótkie piaszczyste mielizny przy minimalnych stanach wody, przewężenia. Piaszczyste skarpy przy ciasnych zakrętach podkreślają naturalny charakter i powolną ale nieustającą przebudowę przebiegu koryta rzeki. 

Dla początkujących kajakarzy.

Nalepy – Łążek Garncarski

  2,5 – 3 godz.

Spływ kajakiem możliwy,  jeżeli poziom wody osiąga minimum 40 cm.


Start przy moście w Nalepach z wiatą turystyczną. Na początku odcinka prawobrzeżny dopływ rzeka Czartosowa zbierająca wodę z podmokłych uroczysk leśnych Jaworowce, Kokoszaki, Ldze, Wiązy, „uwięzioną” na rozległych bobrzych rozlewiskach z licznymi tamami skutecznie blokującymi spływ wody w okresie letniego deficytu. Rzeka zachwyca ciągle zmieniającym się krajobrazem oraz licznymi zakrętami.  


Dominuje piaszczyste dno, w nurcie rzeki pojawiają się bystrza powstające w miejscach kamienistego dna lub na uwarstwieniach iłów krakowieckich, spotyka się również różnej wielkości głazy narzutowe. Widoki urozmaicają wydmy tzw. "ispy" – piaszczyste wypiętrzenia porośnięte lasem, kształtowane na przestrzeni wieków przez lodowiec i ciągle pracujący żywioł rzeki będące dobrymi grzybowiskami na kurki, borowiki, podgrzybki, czubajki kanie, maślaki, gąski w sprzyjających sezonach rydze. 


Baldachim drzew nad głowami na przemian z otwartą przestrzenią pozwala każdemu znaleźć komfortowe warunki termiczne. Przed Łążkiem Garncarskim ważny prawobrzeżny dopływ rzeka Biała wraz z rzekami Borownica i Trzebensz, wszystkie 3 posiadają źródliska a dodatkową zasilane są przez wilgotne obszary Lasów Janowskich.  

Dla początkujących kajakarzy.

Łążek Garncarski – Kuziory

  2 – 2,5 godz.

Spływ kajakiem możliwy,  nawet jeżeli poziom wody osiąga minimum 28 cm.


Start z prywatnej posesji w Łążku Garncarskim. Piaszczyste dno na przemian z interesującymi uwarstwieniami iłów widocznymi na odcinku Szwedy – Madeje, które po uplastycznieniu do postaci gliny, służą mieszkańcom Łążka Garncarskiego do produkcji garncarskiej i kaflarskiej. 


W nurcie rzeki i na wypłyceniach nieduże głazy narzutowe. Po przepłynięciu brodu za Nową Rudą ciekawe wydmy polodowcowe porośnięte lasem sosnowym. Kończymy spływ ok. 150m przed mostem w miejscowości Kuziory.

!

Bagienne Bractwo nie wypożycza kajaków na spływy rzeką Bukowa poniżej Kuzior 

z uwagi na zurbanizowany charakter rzeki oraz trudności z dostępem do brzegu. 


Dostępność odcinków zależna jest od minimalnego poziomu wody.

Link poniżej pozwala śledzić poziom wody na rz. Bukowa w miejscowości Ruda Jastkowska

https://hydro.imgw.pl/#station/hydro/150220020

spływy kończymy  30 – 40 minut wcześniej w miejscowości Kuziory.


Mapa tras rowerowych, atrakcji Ziemi Janowskiej oraz plan miasta Janów Lubelski

http://pendzoki.pl/cyclokayakstep/index.php?go=dotacja_mapa_ziemia_janowska  


Mapa obszaru w wersji papierowej dostępna w recepcji Ośrodka Edukacji Ekologicznej

ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 35h, 23-300 Janów Lubelski www.lasyjanowskie.com   

Bagienne Bractwo Obserwatorów Terenowych

Grażyna Skiba


23-300 Janów Lubelski

ul. Sukiennicza 13

NIP 862-118-50-75tel.kom. 502 316 616


e-mail:

basior@obserwatorzy.pl

Leśny Skarbiec

Morze Lasów Lipskich i Janowskich

oraz Lasów Roztocza Zachodniego

oraz obszar otoczony

doliną Białej Łady od wschodu,

doliną Bukowej od południa,

doliną Złodziejki i Stanianki od zachodu,

doliną Poru oraz Sanny od północy,

na granicy Lubelszczyzny i Podkarpacia.