Rzeka Rakowa

Rzeka Rakowa jest jest górnym dopływem rzeki Bukowa wypływającym z torfowiska Bagno Rakowskie, zasilana jest rzeką Dzwola posiadająca źródliska.  Dostępna dla doświadczonych kajakarzy z uwagi na zwałkowy początek, nieustające ciasne zakręty, wystające nad powierzchnie kłody, zawieszone nad wodą pnie drzew.

Dla doświadczonych kajakarzy.             Dla doświadczonych kajakarzy o bardzo dobrej kondycji.


Władysławów – Szewce

 3 – 3,5 godz.

Spływ kajakiem możliwy,  jeżeli poziom wody na rzece Bukowa w Rudzie Jastkowskiej osiąga minimum 60cm. 


Start kajakiem można rozpocząć przy moście na Gościńcu Biłgorajskim w leśnej osadzie Władysławów w gminie Dzwola, rzeka płynie śródleśnymi łąkami często
z drzewostanem bezpośrednio przylegającym do brzegu. 


W końcowym odcinku ok. 40m przenoska przy zaporze wodnej w miejscowości Szewce (ok. 800m przed mostem przy asfaltowej drodze powiatowej Szewce – Ujście – Kiszki – Momoty Górne).  


Należy w tym miejscu zachować ostrożność: stromo opadające brzegi i głębokość ok. 250cm przed tamą.  

Bagienne Bractwo Obserwatorów Terenowych

Grażyna Skiba


23-300 Janów Lubelski

ul. Sukiennicza 13

NIP 862-118-50-75tel.kom. 502 316 616


e-mail:

basior@obserwatorzy.pl

Leśny Skarbiec

Morze Lasów Lipskich i Janowskich

oraz Lasów Roztocza Zachodniego

oraz obszar otoczony

doliną Białej Łady od wschodu,

doliną Bukowej od południa,

doliną Złodziejki i Stanianki od zachodu,

doliną Poru oraz Sanny od północy,

na granicy Lubelszczyzny i Podkarpacia.